Now showing items 1-8 of 8

  • Autokalibrering av kamera ved bruk av rotasjon og vinkelmåling 

   Halsør, Marius; Rennemo, Jørgen (2015-06-05)
   Dette arbeidet er utført med tanke på kameraer som skal brukes for Augmented Reality (AR). AR innebærer at man viser virtuell informasjon plassert på korrekt sted i en reell scene. For å få til dette, må man vite hvor ...
  • Battlefield Management Systems for Hærens manøveravdelinger : sluttrapport for BMS-arbeidet under FFI-prosjekt 1019 - TEKNISK 

   Halsør, Marius (2009)
   Denne rapporten er en sluttrapport for BMS-aktiviteten i FFI-prosjekt 1019, TEKNISK. Vi har i prosjektet lagt hovedvekt på å studere operativ nytte av mulige fremtidige BMS-funksjoner. For dette formålet har vi utviklet ...
  • Erfaringer med AVAL : simuleringsprogram for sårbarhet og våpenvirkning 

   Halsør, Marius (2003)
   AVAL is a simulation model for weapon effect and target vulnerability. Basically, it calculates the probability for a target to get a specific damage when fired upon by a specific weapon. Like every other simulation ...
  • Metoder for effektberegning av smart artilleriammunisjon 

   Halsør, Marius; Kvifte, Lars (2003)
   In order to evaluate the effect of smart artillery ammunition, three separate methods have been developed. They are all described in this report. The methods have different areas of applications. For realistic, complex ...
  • SIMBA : brukerveiledning 

   Halsør, Marius; Eide, Morten (2004)
   SIMBA is a simulation model for simulating combat between armour and anti-armour units. It was developed under FFI-project 701, “Fremtidige panserbekjempelsesvåpen” (Future anti-tank weapons). It has been further refined ...
  • SIMBA : dokumentasjon av kildekode 

   Halsør, Marius; Eide, Morten (2004)
   During FFI-project 701, “Fremtidige panserbekjempelsesvåpen” (Future anti-tank weapons), a simulation program for tank/anti-tank warfare named SIMBA was developed. The program was meant to handle combat on maximum ...
  • Testing French BMS, FINDERS 

   Halsør, Marius (2008)
   In FFI-project 1019, “TEKNISK”, we aim to advice the Norwegian Army on what functionality they should require from a future Battlefield Management System (BMS). The French Army will be using a BMS called FINDERS, developed ...
  • Wargaming Evolved: Methodology and Best Practices for Simulation-Supported Wargaming 

   Evensen, Per-Idar; Martinussen, Svein Erlend; Halsør, Marius; Bentsen, Dan Helge (2019-12-12)
   When developing and assessing future force structures, wargaming is a key activity for better understanding the strengths and weaknesses of the force structures. Today simulation systems let us create synthetic environments ...