Now showing items 1-6 of 6

  • Experiment report: "Secure SOA supporting NEC" - NATO CWID 2006 

   Rasmussen, Rolf; Eggen, Anders; Hedenstad, Ole-Erik; Haakseth, Raymond; Lund, Ketil; Hadzic, Dinko (2006)
   During NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) 2006 the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) conducted the experiment “Secure SOA supporting NEC”. This document gives an overview of the ...
  • Experiment report: "SOA - Cross Domain and Disadvantaged Grids " - NATO CWID 2007 

   Haakseth, Raymond; Gagnes, Tommy; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Reitan, Bård K. (2007)
   Våren 2007 deltok til sammen tre prosjekter fra FFI på øvelsen NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) på Jørstadmoen. Deltagelsen var samlet under ett forsøk med navnet ”SOA – Cross Domain and ...
  • Using web services to realize service oriented architecture in military communication networks 

   Lund, Ketil; Eggen, Anders; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen, Frank Trethan (2007)
   The principles of network enabled capability highlight the need for seamless information exchange. The service oriented architectural paradigm has been recognized as one of the key enablers to achieve this. At the same ...
  • Using Web Services to realize Service Oriented Architecture in Military Communication Networks, published in IEEE Communications Magazine 

   Lund, Ketil; Eggen, Anders; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T. (2007)
   En tjenesteorientert arkitektur kan muliggjøre sømløs informasjonsutveksling, og er således viktig for å oppnå selve grunnprinsippet bak Nettverksbasert Forsvar. Web services er i skrivende stund den mest vanlige måten ...
  • Virkelig (sam)arbeid i en 3D virtuell verden 

   Hafnor, Hilde; Reitan, Bård K.; Hadzic, Dinko (2007)
   Dette er en innledende studie hvor vi ser på hvordan 3D virtuelle verdener kan gi nytteverdi i en militær samhandlingskontekst. 3D teknologi har i løpet av det siste tiår gått fra å være en eliteteknologi til å bli en ...
  • Web services i nettverk med begrenset datarate 

   Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Rose, Kjell (2006)
   Tjenesteorientert arkitektur (SOA) er identifisert som et av grunnprinsippene for Nettverksbasert Forsvar (NbF), og Web Services er i dag den vanligste teknologien for realisere SOA. Web Services muliggjør interoperabilitet ...