Now showing items 1-3 of 3

  • Algorithms for analysis of ballistic radar data 

   Grandum, Øyvind (2021-12-14)
   This report describes the algorithms used for processing ballistic radar data at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). A ballistic radar measures the velocity history of projectiles. This is used to determine ...
  • Program for generering av 2D sikkerhetsmaler 

   Dullum, Ove; Grandum, Øyvind (2007)
   A computer program for generating Weapon Danger Areas (2D) is developed. The program is an add-on module to the cartographic software ArcGIS/ArcView from ESRI. This report documents the algorithms utilized, and demonstrates how ...
  • Risikovurderinger og kriterier ved øvingsskyting som berører sivil grunn 

   Dullum, Ove; Grandum, Øyvind (2021-03-12)
   Formålet med rapporten er å belyse hvilke kriterier som bør legges til grunn når man må drive øvingsskyting hvor deler av sikkehetsmalen for skytingen blir liggende utenfor skytefeltets grenser, det vil si på sivil grunn. ...