Now showing items 1-8 of 8

  • Forsvarsanalysen 2024 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Forsvarsanalysen 2024 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 24/00298 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I år legger Forsvarsanalysen vekt på to forhold som kan påvirke den kommende langtidsplanen: følgene av Russlands angrep på Ukraina, og rivaliseringen mellom stormaktene USA og Kina i ...
  • Krisehåndtering og digitalisering – hvordan benytte beredskapsressursene bedre? 

   Gjørven, Eli; Elstad, Ann-Kristin; Engøy, Thor; Fossum, Matti; Olafsen, Håkon Kløvstad; Siedler, Ragnhild Endresen (2024-06-07)
   Forsvaret, som en del av totalforsvaret, bistår det sivile samfunnet ved krise, for eksempel ved leirskredet på Gjerdrum (2020) og den globale koronapandemien (2020–2023). Når en krise inntreffer, har ulike sivile og ...
  • Leveraging network-centric strategic goals in capabilities 

   Hannay, Jo Erskine; Gjørven, Eli (2021-04-19)
   The vision of network-centric operations is to increase operational capabilities through networked collaboration. NATO and its member nations state this vision in strategic documents at a very high level of abstraction. ...
  • On the roles and synergies of the service oriented architecture - and the semantic technlogies paradigms in an NNEC context 

   Gjørven, Eli; Stolpe, Audun (2013-01-16)
   This document compares the Service-oriented Architecture (SOA) with Semantic Technologies with regard to applications within the context of NNEC. We attempt to find out to what degree these two paradigms are overlapping, ...
  • Sluttrapport for FFI-prosjekt Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI 

   Rasmussen, Rolf; Bloebaum, Trude H.; Gjørven, Eli; Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell; Haakseth, Raymond; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Nordbotten, Nils Agne; Skjervold, Espen; Stolpe (2013-06-15)
   Dette dokumentet gir en oversikt over arbeidet som er gjort i FFI-prosjekt 1176 Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI. Rapporten er forsøkt holdt på et oversiktsnivå, dog slik at de enkelte temaene har ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...
  • Towards NNEC - breaking the interaction barrier with collaboration services 

   Gjørven, Eli; Johnsen Frank Trethan; Fongen, Anders; Bloebaum, Trude H.; Reitan, Bård Karsten (2014-09-25)
   The Norwegian armed forces intend to reach NATO Network Enabled Capability (NNEC) maturity level 4 within 2030. The realization of NNEC is essential in developing the future tactical Command and Control (C2) systems for ...