Now showing items 1-4 of 4

  • On the roles and synergies of the service oriented architecture - and the semantic technlogies paradigms in an NNEC context 

   Gjørven, Eli; Stolpe, Audun (2013-01-16)
   This document compares the Service-oriented Architecture (SOA) with Semantic Technologies with regard to applications within the context of NNEC. We attempt to find out to what degree these two paradigms are overlapping, ...
  • Sluttrapport for FFI-prosjekt Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI 

   Rasmussen, Rolf; Bloebaum, Trude H.; Gjørven, Eli; Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell; Haakseth, Raymond; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Nordbotten, Nils Agne; Skjervold, Espen; Stolpe (2013-06-15)
   Dette dokumentet gir en oversikt over arbeidet som er gjort i FFI-prosjekt 1176 Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI. Rapporten er forsøkt holdt på et oversiktsnivå, dog slik at de enkelte temaene har ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...
  • Towards NNEC - breaking the interaction barrier with collaboration services 

   Gjørven, Eli; Johnsen Frank Trethan; Fongen, Anders; Bloebaum, Trude H.; Reitan, Bård Karsten (2014-09-25)
   The Norwegian armed forces intend to reach NATO Network Enabled Capability (NNEC) maturity level 4 within 2030. The realization of NNEC is essential in developing the future tactical Command and Control (C2) systems for ...