Now showing items 1-4 of 4

  • Alternative særaldersgrenser i forsvarssektoren - implikasjoner for alderssammensetning og kostnadsnivå 

   Gisnås, Hallvar; Åmot, Elisabeth Lindseth; Reitan, Joachim (2016-10-04)
   Norge har en aldrende befolkning, og det har vært til dels stor oppmerksomhet rundt fremtidige pensjonsutgifter i offentlige dokumenter. Det er sannsynlig at det vil komme en rekke endringer i pensjonssystemet fremover, ...
  • Content search in large text corpuses using natural language processing 

   Nødland, Bernt Ivar Utstøl; Gisnås, Hallvar; Gråtrud, Henrik; Skretting, Vidar Benjamin (2021-04-28)
   Analysts and researchers are facing an ever increasing amount of information. Finding ways to identify relevant information on fuzzy topics and concepts can thus accelerate the analyst. We investigate the method of using ...
  • Ny militær ordning : en analyse av ulike tilnærminger til ordningen 

   Strand, Kari Røren; Gisnås, Hallvar; Eggereide, Bård; Reitan, Joachim; Hennum, Alf Christian; Kvalvik, Sverre; Pay, Jan H. (2016-08-19)
   Denne rapporten dokumenterer FFI-prosjektet Strategiske personell- og kompetanseanalyser sin støtte til Forsvarsdepartementet i arbeidet med Utredning av personellordninger, herunder befalsordningen. Vi har bidratt med ...
  • Predicting scalar coupling constants via machine learning 

   Bakken, Fredrik; Sandberg, Lars L; Christensen, Dennis; Engøy, Thor; Gisnås, Hallvar; Aurdal, Lars (2021-12-22)
   Over the preceding decade, machine learning techniques have been successfully applied in several fields of research, including the prediction of chemical properties of atoms and molecules. Whereas conventional quantum ...