Now showing items 1-3 of 3

  • Beskyttelse av samfunnet i en ny tid 

   Endregard, Monica; Brattekås, Kjersti; Nystuen, Kjell Olav; Sandrup, Therese; Gerhardsen, Wenche (2016-01-19)
   Norsk beredskap og krisehåndtering er basert på en omfattende nasjonal dugnad mellom en rekke aktører — sivile og militære, offentlige og private. Samfunnet er i stadig endring og utvikling, og trusler, verdier og ...
  • Protecting society in a new era 

   Endregard, Monica; Brattekås, Kjersti; Nystuen, Kjell Olav; Sandrup, Therese; Gerhardsen, Wenche (2017-03-23)
   Norwegian contingency planning and crisis management are based on a comprehensive national effort between a number of players spanning the entire spectrum of Norwegian society – civilian and military, public and private. ...
  • Teknologien Forsvaret trenger 

   Bakstad, Lorns Harald; Bloebaum, Trude H.; Brannsten, Marianne R.; Broen, Torgeir; Bråthen, Karsten; Diesen, Sverre; Gerhardsen, Wenche; Gilljam, Martin; Gulichsen, Steinar; Hansbø, Morten (2016-05-27)
   Hva teknologi betyr for Forsvaret. Da FFI ble etablert i 1946, var det i erkjennelse av at den teknologiske utviklingen var og ville være svært viktig for Forsvaret. FFI skulle bidra til moderniseringen av Forsvaret, ...