Now showing items 1-12 of 12

  • Development of material models for semi-brittle materials like tungsten carbide 

   Moxnes, John F.; Teland, Jan Arild; Skriudalen, Stian; Bergsrud, Svein Morten; Sundem-Eriksen, Lasse; Fykse, Haakon (2010)
   Tungsten carbide is a very special material that exhibits both brittle and ductile properties. While purely brittle and ductile materials in general are well understood, a theory for describing the properties of a hybrid ...
  • Emisjonsdata for støy fra HK 416 og HK 417 

   Huseby, Morten; Fykse, Haakon (2009)
   Rundt Forsvaretsskyte- og øvingsfelt har SFT (Statens Forurensningstilsyn) gitt konsesjoner for hvor mye støy som er tillatt. Det er Forsvarsbygg sin oppgave å legge forholdene til rett for at disse støygrensene overholdes. ...
  • Final report: Improvement of the computational methods of the Norwegian Defence Estates Agency for computing noise from the Norwegian defence training ranges 

   Huseby, Morten; Rahimi, Reza; Teland, Jan Arild; Dyrdal Idar; Fykse, Haakon; Hugsted, Bjørn; Wasberg, Carl Erik; Aker, Eyvind; Cleave, Ra; Løvholt, Finn; Madshus, Christian; Rotschild (2008)
   This report summarizes efforts made to improve the ability of the Norwegian Defence Estates Agency (NODEA) to calculate noise and vibration levels from military activities. Accurate noise maps are essential for conforming ...
  • Måling av Carl Gustaf 84 mm rekylfri kanon : akselerasjon og trykk 

   Huseby, Morten; Bergsrud, Svein Morten; Fykse, Haakon (2008)
   Personell som betjener våpen vil bli utsatt for en trykkbølge fra kruttgassen som driver prosjektilet. Det nnes arbeider fra andre land som antyder at dette kan være skadelig for personell som avfyrer mange skudd med ...
  • Målinger av lydtrykket i nærfeltet til en rifle 

   Huseby, Morten; Dyrdal Idar; Fykse, Haakon; Hugsted, Bjørn (2005)
   This report is part of an ongoing effort to improve the ability of the Norwegian Defense Estate Agency (FB) to assess noise pollution from ring ranges. Here we provide documentation of measurements done at Norwegian ...
  • Målinger av lydtrykket nær lette våpen, Terningmoen, revidert utgave 

   Huseby, Morten; Hugsted, Bjørn; Dyrdal Idar; Fykse, Haakon; Jordet, Agnar (2006)
   This report is part of an ongoing effort to improve the ability of the Norwegian Defense Estate Agency to assess noise pollution from ring ranges. Here we provide documentation of measurements done at Terningmoen 17 ...
  • Measurements of directivity of the pressure field near rifles with and without flash suppressor 

   Huseby, Morten; Fykse, Haakon (2012-04-02)
   We have measured the time series of the pressure, with and without flash suppressors. The measurements were done 84 cm from the muzzle of four rifles, in 159 directions between 3 and 161 degrees to the firing direction. ...
  • Midlertidige emisjonsdata for støy fra HK416 og HK417 

   Huseby, Morten; Fykse, Haakon; Rahimi, Reza (2008)
   Rundt Forsvarets skyte- og øvingsfelt har SFT (Statens Forurensningstilsyn) gitt konsesjoner for hvor mye støy som er tillatt. Det er Forsvarsbygg sin oppgave å legge forholdene til rett for at disse støygrensene overholdes. ...
  • Støy fra rifle : følsomhet for variasjon av kaliber, løpslengde og kulevekt 

   Huseby, Morten; Fykse, Haakon (2009)
   Rundt militære og sivile skytebaner gjelder det støygrenser. For å oppfylle disse grensene er det flere tiltak man kan benytte seg av. Et tiltak er å skifte til et våpen som støyer mindre. En motivasjon for denne studien ...
  • Test of Hesco shelters November 2010 

   Holm, Knut B.; Fykse, Haakon (2011-07-04)
   To investigate the protective properties of Hesco Concertainer gabions, charges have been detonated against gabions of different sizes. The experiments simulated direct hits of weapons according to threat levels specified ...
  • Testing av blindgjengere fra 12,7 mm og 20 mm MP-ammunisjon mot åpen ild - risiko for utilsiktet oppvarming 

   Skriudalen, Stian; Fykse, Haakon; Dullum, Ove (2000)
   Gjennom de siste tiårene har MP-ammunisjon i kaliber 12,7 mm og 20 mm blitt mer og mer utbredt i Forsvaret. Denne ammunisjonstypen inneholder en liten, men ikke ufarlig, mengde sprengstoff. I forbindelse med rydding og ...
  • Tests of Hesco gabions June 2011 

   Holm, Knut B.; Huseby, Morten; Fykse, Haakon (2012-03-06)
   English summary In June 2011 a number of tests of the protective properties of Hesco gabions relative to various weapon threats were accomplished. The experiments are part of a series of tests involving physical force ...