Now showing items 1-13 of 13

  • Adapting OLSR for WSNs (iOLSR) Using Locally Increasing Intervals 

   Larsen, Erlend; Flathagen, Joakim; Pham, Vinh Quang; Landmark, Lars (2012)
   Proactive link state routing protocols, popular within the Mobile Ad hoc NETwork framework, have not been as successful in wireless sensor networks. This is mainly due to the extensive energy usage by control traffic ...
  • Additiv produksjon av prototyper og reservedeler i felt : forsøk under Cold Response 2016 

   Flathagen, Joakim; Norberg, Christian Duun; Nilssen, Jan Rune; Nonsvik, Guri; Nordmoen, Jørgen H. (2016-08-16)
   Utviklingen av additiv produksjonsteknologi, eller 3D-printing, begynte på 1980-tallet. Siden den tid har teknologien primært blitt benyttet innen prototyputvikling. Etterhvert som teknologien har blitt mer moden og ...
  • Beslutningsstøtte for miljøhensyn i operativ virksomhet 

   Voie, Øyvind Albert; Ommundsen, Atle; Messel, Espen; Flathagen, Joakim; Longva, Kjetil Sager (2008)
   Kunnskap om miljøkonsekvenser ved ulike militære aktiviteter gjør det mulig å inkludere hensynet til miljø i beslutningsfasen, noe som gir et bedre beslutningsgrunnlag. En viktig forutsetning for at Forsvaret skal unngå ...
  • Control Plane Performance in Tactical Software Defined Networks 

   Flathagen, Joakim; Bentstuen, Ingar (2019)
   Software Defined Networking can be beneficial in tactical networks to increase flexibility, provide programmability and to simplify management. The immense dynamics in tactical communication networks can, however, lead to ...
  • Eksperimenter med trådløst sensornettverk for perimetersikring og akseovervåkning 

   Flathagen, Joakim; Mjelde, Terje; Korsnes, Reinert; Pham, Vinh; Sander, Jostein (2013-01-24)
   Hensikten med CD&E aktiviteten «EP1257 Trådløst sensornettverk» har vært å bidra til å kartlegge hvilken operativ nytteverdi et trådløst sensornettverk vil kunne gi på taktisk nivå. CDEaktiviteten har overlappet med ...
  • Forsvarets IKT – utvalgte anbefalinger 

   Flathagen, Joakim; Elstad, Ann-Kristin; Endregard, Monica; Farsund, Bodil Hvesser; Bentstuen, Ole Ingar; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Bloebaum, Trude H. (2023-03-30)
   Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er sentralt for å kunne understøtte Forsvarets operative evne. Det er også viktig at Forsvaret kontinuerlig utvikler organisasjonen, slik at teknologien til enhver tid ...
  • Increasing the Lifetime of Roadside Sensor Networks Using Edge-Betweenness Clustering 

   Flathagen, Joakim; Drugan, Ovidiu Valentin; Engelstad, Paal Einar; Kure, Øivind (2011)
   Wireless Sensor Networks are proven highly successful in many areas, including military and security monitoring. In this paper, we propose a method to use the edge-betweenness community detection algorithm to determine ...
  • Interoperable service discovery : experiments at Combined Endeavor 2009 

   Johnsen Frank T.; Flathagen, Joakim; Hafsøe, Trude; Skjegstad, Magnus; Kol, Nanda (2009)
   This report summarizes the Web services discovery activities in project 1086. In particular, we discuss our experiments at Combined Endeavor, where we performed joint experiments with the NC3A in the Netherlands in 2009. ...
  • Ruting i trådløse sensornettverk 

   Flathagen, Joakim (2014-05-07)
   I militære operasjoner er det et stort behov for sikring av militære posisjoner. Forsvar av slike posisjoner gjøres ved en kombinasjon av fysisk sikring, overvåkning og reaksjon; som alle tre må balanseres. Elektronisk ...
  • Service discovery in the soldier networking environment 

   Flathagen, Joakim (2008)
   Mobile Ad-hoc Network (MANET) technology have proved to be a very useful tool for meeting the tactical battlefield communication requirements and is crucial in the future soldier networking environment. Automatic discovery ...
  • Sluttrapport for prosjekt Situational Awareness Sensor Systems (SASS) 

   Pham, Vinh; Larsen, Erlend; Flathagen, Joakim; Mjelde, Terje; Korsnes, Reinert; Sander, Jostein; Dalsjø, Per (2013-01-08)
   FFI-prosjektet SASS har undersøkt potensialet for bruk av lavkost ad hoc trådløse sensor-nettverk innen det norske forsvaret. Intensjonen har vært å bidra til bedre trussel-oppmerksomhet innen både konsentrerte militære ...
  • A study of computer interfaces for soldier systems - (a look at Ethernet, FireWire and USB) 

   Flathagen, Joakim; Olsen, Lars Erik (2005)
   This report looks at the challenges regarding computer communication and information sharing between the different NATO counteries soldier systems. The emphasis is on the wired interface for this data exchange. The report ...
  • Web services and service discovery 

   Johnsen Frank T.; Flathagen, Joakim; Gagnes, Tommy; Haakseth, Raymond; Halvorsen, Jonas; Nordbotten, Nils Agne; Hafsøe, Trude; Skjegstad, Magnus (2008)
   This report is a result of collaboration between the three FFI projects P1086 Secure Pervasive SOA, P1085 SEMANTINI, and P1102 NORMANS R&D. The report describes various requirements that a service discovery solution for ...