Now showing items 1-6 of 6

  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2012 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2013-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år og har til hensikt å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2013 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapportene «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap utgis hvert år og har til hensikt å identifisere områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningen fra forsvarssektorens aktiviteter. ...
  • Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) - brukerstøtte for personell med miljøansvar 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapporten gir en beskrivelse av forsvarssektorens miljødatabase (MDB) som system og som verktøy for miljøledelse (MLED) i forsvarssektoren. Denne vil kunne benyttes av forsvarssektorens personell som brukerstøtte til ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 

   Ringnes, Hege; Fjellheim, Kristin; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2012-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Sluttrapport for prosjekt: Vedlikehold, videreutvikling og tiltaksanalyse av forsvarssektorens miljødatabase 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2013-08-14)
   FFI har i perioden 2009-2012 tilrettelagt forsvarssektorens miljødatabase (MDB) for forsvarssektorens behov gjennom prosjekt 1153: Vedlikehold, videreutvikling og tiltaksanalyse av forsvarssektorens miljødatabase, finansiert ...
  • Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren 

   Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2012-03-26)
   Hensikten med denne rapporten er å foreslå hvilke teknologiske tiltak forsvarssektoren kan gjennomføre for å redusere drivstoff- og energiforbruket og dermed klimagassutslippene fra bruk av fossile energibærere i sektoren ...