Now showing items 1-5 of 5

  • Defence industrial policy – a sound security strategy or an economic fallacy? 

   Fevolden, Arne Martin; Tvetbråten, Kari (2016)
   This article explores whether it makes sense for national governments to employ defence industrial policies – such as offsets and discriminatory procurement practices – to support their domestic defence industries. This ...
  • En kartlegging av kunnskap og kompetanse innen forsvarsindustrien i Norge 

   Fevolden, Arne Martin; Andås, Harald Erik; Christiansen, Jørn (2009)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra et kartleggings- og analysearbeid av kunnskapen og kompetansen i forsvarsindustrien i Norge. Kartleggingen er gjort på oppdrag for Forsvarsdepartementet, i tilknytning til ...
  • Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2009 

   Tvetbråten, Kari; Fevolden, Arne Martin (2011-03-11)
   Denne rapporten presenterer statistikk for forsvarsindustrien i Norge i 2009. Hensikten er å skaffe bedre oversikt over virksomheten i forsvarsindustrien og danne et grunnlag for mer omfattende og detaljerte studier av ...
  • Verdiskaping i forsvarsindustrien i Norge : en studie av den industrielle utviklingen på midten på 2000-tallet 

   Fevolden, Arne Martin; Christiansen, Jørn; Karlsen, Eva Næss (2011-02-09)
   Denne rapporten ser på forsvarsindustrien bidrag til verdiskaping i norsk økonomi på midten av 2000-tallet. Verdiskapingsbegrepet kan ha to forskjellige betydninger. Den første betydningen er knyttet til en industris ...
  • Virkemiddelapparatet og forsvarsindustrien i Norge 

   Fevolden, Arne Martin; Karlsen, Eva Næss; Ringdal, Edina (2008)
   Denne rapporten presenterer resultatet av en kartlegging av det offentlige virkemiddelapparatet for næringsutvikling og forsvarsindustriens bruk av dette. På bakgrunn av forsvarsindustriens spesielle karaktertrekk og behov ...