Now showing items 1-15 of 15

  • Datadistribusjon i divisjonens K2IS 

   Farsund, Bodil Hvesser; Jensvoll, Audun; Sander, Jostein (1997)
  • Forsvarets IKT – utvalgte anbefalinger 

   Flathagen, Joakim; Elstad, Ann-Kristin; Endregard, Monica; Farsund, Bodil Hvesser; Bentstuen, Ole Ingar; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Bloebaum, Trude H. (2023-03-30)
   Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er sentralt for å kunne understøtte Forsvarets operative evne. Det er også viktig at Forsvaret kontinuerlig utvikler organisasjonen, slik at teknologien til enhver tid ...
  • Forsvarlig sikkerhetsnivå for Forsvarets bruk av IKT – en innledende studie 

   Endregard, Monica; Nystuen, Kjell Olav; Farsund, Bodil Hvesser; Elstad, Ann-Kristin (2023-06-27)
   Forsvarets IKT-strategi presiserer at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en kritisk faktor for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver i krig, krise og fred, og uunnværlig for at Forsvaret skal kunne ...
  • Hvordan håndtere IKT i Forsvarets langtidsplanlegging 

   Farsund, Bodil Hvesser; Thuv, Aasmund; Hansen, Bjørn Jervell (2022-10-27)
   Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er i dag mangelfullt representert i Forsvarets langtidsplanlegging. Dette gjelder både i FFIs metode for å støtte denne planleggingen og mer generelt. Dette har konsekvenser ...
  • Informasjonssystemet i divisjonens ledelsessystem : argumentasjon og anbefaling fra KKI-HÆR 

   Jensvoll, Audun; Farsund, Bodil Hvesser; Sander, Jostein; Meek, Einar; Neple, Tor (1997)
  • Information sharing across security domains 

   Nordbotten, Nils Agne; Mancini, Federico; Farsund, Bodil Hvesser; Haakseth, Raymond; Hegland, Anne Marie; Lillevold, Frode (2015-08-10)
   Security is recognized as one of the main technological challenges in realizing the potential of Network Based Defence. In particular, cross-domain information sharing is subject to significant security concerns, especially ...
  • LTE for Military Communication - Business Models and Vulnerabilities 

   Farsund, Bodil Hvesser; Hegland, Anne Marie; Lillevold, Frode Johan (2017)
   This document outlines security issues concerning military use of LTE. It illustrates implications of different business models, and outlines vulnerabilities that decision makers should be aware of in order to protect the ...
  • LTE i Forsvaret - sårbarheter knyttet til ulike forretningsmodeller 

   Farsund, Bodil Hvesser; Hegland, Anne Marie; Lillevold, Frode (2016-04-18)
   LTE (Long Term Evolution) er en kommersiell 4G bredbåndsteknologi som har blitt svært utbredt. Rapporten omhandler sikkerhet ved bruk av LTE i Forsvaret. Den gir en oversikt over risikoområder som bør studeres nærmere, ...
  • Romvær informasjon fra internet til nytte for operative HF brukere 

   Jodalen, Vivianne; Farsund, Bodil Hvesser; Jacobsen, Bjørn (2003)
   High Frequency (HF) communications at high latitudes can be extremely difficult due to ionospheric disturbances causing large variations of channel conditions. In order to establish communications during such conditions, ...
  • Sikkerhetsarkitektur for Forsvarets informasjonsinfrastruktur - en innledende studie av rammeverk og begreper 

   Mancini, Federico; Farsund, Bodil Hvesser; Lillevold, Frode (2017-07-14)
   Mange nye kapabiliteter som ønskes realisert i Forsvaret, forutsetter ny funksjonalitet i informasjonsinfrastrukturen. Men for å oppnå ønsket operativ evne, må tilstrekkelig sikkerhet være på plass for å beskytte mot ...
  • SIP realisert i Asterisk - teori og eksperiment 

   Farsund, Bodil Hvesser; Hveem, Anne Pernille (2014-02-28)
   Utviklingen innen offentlig elektronisk kommunikasjon gjennomgår i dag en rivende utvikling, samtidig som trenden er at militære systemer bruker de samme teknologiene som sivile systemer. Det har derfor vært interessant ...
  • Taktisk satellittkommunikasjon 

   Arneson, Vegard; Farsund, Bodil Hvesser (2001)
   This report discusses tactical satellite communications, specifically with respect to how Norwegian terrain influences operation of manpack terminals and small vehicular terminals. Special consideration is given to ...
  • Terrengets påvirkning av jordbølgen på HF : måleresultater og analyse 

   Farsund, Bodil Hvesser; Sander, Jostein; Grønnerud, Ove (2004)
   The two categories of HF operations are sky waves and ground waves. The focus in this report has been on ground wave, which consists of the direct wave, reflected wave and surface wave. The International Telecommunication ...
  • Utviklingen av nye IoT-baserte infrastrukturer i samfunnet – utfordringer for nasjonal sikkerhet (revidert rapport) 

   Farsund, Bodil Hvesser; Søndrol, Torkjel; Nystuen, Kjell Olav; Hornfelt, Lars; Sellevåg, Stig Rune; Pham, Vinh (2022-03-07)
   Bakgrunnen for denne studien er at man forventer en stor vekst i bruk av Internet of Things (IoT) i hele samfunnet, ikke minst i forbindelse med at 5G bygges ut. IoT vil i økende grad bli brukt til å underholde oss, gjøre ...
  • WiMAX - teknologi, funksjonelle egenskaper og sikkerhet 

   Farsund, Bodil Hvesser (2010)
   I dag er det en rivende utvikling innen infrastrukturer for elektronisk kommunikasjon. Trenden er at sivile og militære kommunikasjonsinfrastrukturer smelter sammen, både i forhold til teknologibruk og anvendelse. Sivile ...