Now showing items 1-10 of 10

  • Atomprogrammene i India, Pakistan, Nord-Korea, Israel, Iran og Syria 

   Høibråten, Steinar; Breivik, Hanne; Enger, Elin; Heireng, Hege Schultz; Kippe, Halvor (2011-01-23)
   Denne rapporten beskriver og diskuterer atomprogrammene i faktiske og noen mulige kjernevåpenstater utenom de fem stormaktene USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina, som gjennom Ikke-spredningsavtalen for ...
  • Characterization of the chemical, biological and radiological environment in the Arctic World Archive 

   Skogan, Gunnar; Bøifot, Kari Oline; Orr, Russell John Scott; Dybwad, Marius; Enger, Elin; Bunkan, Arne Joakim Coldevin; Gohli, Jostein (2022-12-16)
   This report describes the characterization of the chemical, biological and radiological environment in a decommissioned coal mine (Mine 3) on Svalbard, where the Artic World Archive (AWA), established by Piql and Store ...
  • China's nuclear weapons programme 

   Enger, Elin (2013-07-15)
   China has been a nuclear weapons power since it conducted its first nuclear test explosion in 1964. This means that China is one of the five states that are allowed to keep a nuclear weapons arsenal under the Treaty of ...
  • D2.1 Scenario template, existing CBRN scenarios and historical incidents 

   Endregard, Monica; Breivik, Hanne; Heireng, Hege Schultz; Enger, Elin; Sandrup, Therese; Kelly, Dominic (2011)
   The overall aim of the project “Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment” (PRACTICE) is to improve the ability to respond to and recover from a Chemical (C), Biological ...
  • En oversikt over kjemiske og radiologiske sensorer på markedet 

   Tørnes, John Aasulf; Enger, Elin (2011-04-29)
   Notatet gir en oversikt over hvilke sensorer for kjemiske og radiologiske trusselstoffer som finnes på markedet i dag. Arbeidet er en del av Forsvarets forskningsinstitutt sitt bidrag i arbeidsgruppen nedsatt for å ...
  • FFIs deltakelse i SIBCRA-laboratorieøvelse for blandede prøver, november 2007 - februar 2008 

   Breivik, Hanne; Olsen, Jaran Strand; Opstad, Aase Mari; Skogan, Gunnar; Enger, Elin; Aarskaug, Tone; Kippe, Halvor; Gilljamm, Berit Harstad (2010)
   FFI deltok i en laboratorieøvelse arrangert av SIBCRA Subgroup” (under ”NAAG/JCG CBRN”), med varighet fra november 2007 til februar 2008. Hensikten var å analysere miljøprøver som kunne inneholde blandinger av både biologiske, ...
  • Nuclear weapons – worldwide situation 2021 

   Høibråten, Steinar; Kippe, Halvor; Enger, Elin; Schiller, Andreas (2021-09-14)
   This report is based on open sources and provides an overview of the current status and recent developments in the nuclear weapons arsenals of the world’s nine nuclear-weapon possessing states. The brief sections on each ...
  • The role of non-nuclear weapons states in a disarmament regime driven by the vision of a world free of nuclear weapons 

   Heireng, Hege Schultz; Enger, Elin (2010)
   The aim with this report is to identify ways for Norway and other non-nuclear weapons states (NNWS) to contribute in the process towards a world free of nuclear weapons. In particular, the report investigates how Norway ...
  • South Africa´s nuclear weapons programme 

   Enger, Elin (2008)
   In the 1970s and 1980s, South Africa had a secret nuclear weapons programme and built up a small arsenal of six simple, gun-type nuclear bombs. The bombs were deliverable by airplane, but were probably only intended as a ...
  • Utviklingstrekk i de globale uran- og kjernekraftmarkedene 

   Enger, Elin; Kippe, Halvor (2015-05-20)
   Økningen i oljeprisene og frykten for global oppvarming har ført til at det de siste ti årene har blitt snakket om en kjernekraftrenessanse. Flere land viser interesse for ikke bare å etablere kjernekraftverk, men også ...