Now showing items 1-5 of 5

  • Experiment report: "Negotiation Based Resource Allocation" : Battle Griffin 2005 

   Reitan, Bård K.; Enemo, Geir; Bjørnstad, Anne Lise; Hafnor, Hilde (2005)
   This document contains an overall description of the exploratory experiment “Negotiation based resource allocation”, conducted by FFI-project 879 “NBF i operasjoner” in the period March 1-6 2005 during the military exercise ...
  • Håndtering av IKT-sikkerhetshendelsene i Helse Sør-Øst og fylkesmannsembetene – en vurdering 

   Bruvoll, Janita A.; Thuv, Aasmund; Enemo, Geir (2020-06-03)
   I dag er de aller fleste samfunnsfunksjoner, virksomheter og individer i større eller mindre grad avhengig av digitale tjenester. Anvendelsen av IKT gir oss mulighet til å effektivisere prosesser og tjenester som brukes ...
  • Sluttrapport for FFI-prosjekt 807 SLADI 

   Enemo, Geir (2004)
   A decision to make the Norwegian Defence Forces ”Network based” has already been made on the political level in Norway, and although an overarching concept for network based utilisation of military power has been developed ...
  • Sluttrapport for prosjekt 879 NBF i operasjoner 

   Hafnor, Hilde; Enemo, Geir; Bjørnstad, Anne Lise; Reitan, Bård K. (2007)
   Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet i, og resultatene fra, FFI-prosjekt 879 NBF i operasjoner. Hovedmålsetting for prosjektet har vært å bidra til å klargjøre hva NBF innebærer for Forsvaret. En sentral del av ...
  • TAV - økt effektivitet i Forsvaret 

   Pedersen, Lars Erik; Enemo, Geir; Steder, Frank Brundtland (2010)
   Denne rapporten beskriver konsepter, teknologier og systemer som inngår i Total Asset Visibility (TAV) og hvordan disse delene danner grunnlaget for økt effektivitet i Forsvaret. TAV har som mål å skaffe til veie et ...