Now showing items 1-1 of 1

    • Heimevernet mot 2030: Mulige oppdrag og ambisjonsnivåer 

      Gulichsen, Steinar; Vatne, Dagfinn Furnes; Dahl, Per Kristian (2020-07-01)
      Gjennom behandlingen av Landmaktsproposisjonen i 2017 besluttet Stortinget den videre utviklingen for landmakten i Forsvaret. I vedtaket ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med «en helhetlig faglig ...