Now showing items 1-4 of 4

  • Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) i sjøvann 

   Johnsen, Arnt; Rossland, Helle Kristin; Bøyum, Olav; Christiansen, Magnus (2000)
  • Forsvarets miljøregnskap for 2004 

   Christiansen, Magnus; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2006)
   The implementation of enviromental management in Norweigan Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norweigan Defence Research Establishment (NDRE) deployed an Environmental Management ...
  • Forsvarets miljøregnskap for 2005 

   Christiansen, Magnus; Reistad, Trine; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2006)
   The implementation of enviromental management in Norweigan Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norweigan Defence Research Establishment (NDRE) deployed an Environmental Management ...
  • Forsvarets miljøregnskap for 2006 

   Christiansen, Magnus; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager; Isdahl, Torgeir (2007)
   Rapportene ”Forsvarets miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i Forsvaret, presentere Forsvarets samlede miljøpåvirkninger, og synliggjøre hvilke tiltak som kan/bør iverksettes. Forsvaret ...