Now showing items 1-2 of 2

  • Environmental reporting in the Norwegian defence sector for 2009 

   Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Bratland, Håkon; Longva, Kjetil Sager (2010)
   The Norwegian Defence publishes an annual account of its environmental performance. The scope of these reports is to identify the most important defence activities where measures can be implemented to improve the overall ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2009 

   Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager; Bratland, Håkon (2010)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan settes inn for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektoren. ...