Now showing items 1-1 of 1

    • Langtidsplanlegging – det umuliges kunst 

      Aarønæs, Lars; Bratberg, Kathinka Louise Rinvik (2023-11)
      Denne utgaven av FFIs populærvitenskapelige magasin Viten ønsker vi å gi mer innsikt i FFIs rolle og arbeid med langtidsplanlegging. Det har instituttet sjelden mulighet til ellers, når det legger fram konkrete analyser. ...