Now showing items 1-14 of 14

  • Agile requirements handling in a service-oriented taxonomy of capabilities 

   Hannay, Jo Erskine; Bråthen, Karsten; Mevassvik, Ole Martin (2016)
   To get to grips with information systems portfolio development, strategic decisions tend towards service orientation and cloud deployment. Functionality should be presented as services that can be consumed from secure ...
  • Demonstrator for bildeoppbygging 

   Mevassvik, Ole Martin; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Rose, Kjell; Viken, Kjell; Bråthen, Karsten; Leere, Anton B.; Sanden, Helge; Urdahl, Morten (2003)
   The report describes a technology demonstrator for maritime command and control, more specifically maritime picture production. The demonstrator includes legacy command and control information systems and new decision ...
  • Et konsept for bildeoppbygging for nettverksbasert forsvar 

   Hansen, Bjørn Jervell; Mevassvik, Ole Martin; Bråthen, Karsten; Rose, Kjell (2004)
   The Norwegian Armed Forces are facing a transformation towards a network based defence. This will lead to a higher level of flexibility regarding what units will cooperate during military operations. In this report a ...
  • Forsvarsanalysen 2023 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig-Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD). Prosjektet skal gi forsvarsledelsen årlige råd om Forsvarets strategiske utvikling. Analysen vurderer ...
  • Forsvarsanalysen 2023 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 23/00659 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I Forsvarsanalysen 2023 bruker FFI hele sin faglige bredde til å gi forsvarsledelsen råd. Viktige rammefaktorer er ustabiliteten som Russlands invasjon av Ukraina har skapt, og at Sverige ...
  • A Hybrid Architecture Framework for Simulations in a Service-Oriented Environment 

   Hannay, Jo Erskine; Bråthen, Karsten; Mevassvik, Ole Martin (2017)
   Service orientation, and more recently, the notions of cloud technology that service orientation enable, are designed to accommodate the need for flexible enterprise business processes. Through standardized interfaces, a ...
  • Imitation learning for modelling air combat behaviour — an exploratory study 

   Gorton, Patrick; Asprusten, Martin; Bråthen, Karsten (2023-01-13)
   Fighter pilots commonly use simulators to practice their required tactics, techniques and procedures. The training may involve computer-generated forces controlled by predefined behaviour models. Such behaviour models ...
  • Integrert bro for hurtigbåt - fysiologiske og psykologiske forsøk i laboratorieprototyp 

   Wiik, Pål; Bråthen, Karsten (1994)
   The evaluation of a prototype of integrated bridge for high speed craft are based on user tests. How such tests can be performed in a simulator are discussed, and subjective rating methods as well as objective psychoph ...
  • Krigsspill i operasjonsplanlegging: Hva kan datasimuleringer bidra med? 

   Bråthen, Karsten (2022-09-19)
   Krigsspill er en sentral aktivitet i operasjonsplanlegging for både å utvikle alternative handlemåter og utvikle plan basert på valgt handlemåte. Å gjennomføre krigsspill i et operativt miljø har stramme føringer i forhold ...
  • Modeling the behavior of a hierarchy of command agents with context-based reasoning 

   Løvlid, Rikke Amilde; Bruvoll, Solveig; Bråthen, Karsten; Gonzalez, Avelino J. (2017)
   Context-based reasoning is a paradigm for modeling agent behavior that is based on the idea that humans only use a small portion of their knowledge at any given time. It was specially designed to represent human tactical ...
  • Simulation architectures and service-oriented defence information infrastructures - preliminary findings 

   Hannay, Jo; Bråthen, Karsten; Mevassvik, Ole Martin (2013-08-30)
   In line with strategic decisions, the Norwegian Armed Forces’ systems portfolio should be developed in terms of service orientation: Software should be organized in parts so as to be presented as services which can be ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...
  • Teknologien Forsvaret trenger 

   Bakstad, Lorns Harald; Bloebaum, Trude H.; Brannsten, Marianne R.; Broen, Torgeir; Bråthen, Karsten; Diesen, Sverre; Gerhardsen, Wenche; Gilljam, Martin; Gulichsen, Steinar; Hansbø, Morten (2016-05-27)
   Hva teknologi betyr for Forsvaret. Da FFI ble etablert i 1946, var det i erkjennelse av at den teknologiske utviklingen var og ville være svært viktig for Forsvaret. FFI skulle bidra til moderniseringen av Forsvaret, ...
  • Utvikling av menneske-maskin-systemer 

   Bråthen, Karsten; Nordø, Erik; Jenssen, Arne Cato (2002)
   The report gives an introduction to the design of complex human-machine systems (HMS). First, definition and characterization of human-machine systems are given. Then, a process model for the development of HMSs is outlined ...