Now showing items 1-15 of 15

  • Architecture for the Norwegian defence information infrastructure (INI) - remarks on the C3 Classification Taxonomy 

   Bloebaum, Trude H.; Hannay, Jo; Hedenstad, Ole-Erik; Haavik, Svein; Lillevold, Frode (2013-06-14)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has during the past decade conducted research on architectural topics related to the Norwegian Defence Information Infrastructure (INI). Recently, these activities have ...
  • Core services - recommendations and trends 

   Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank Trethan; Lund, Ketil; Brannsten, Marianne R. (2016-12-20)
   This report provides an overview of results and recommendations within the area of serviceoriented architecture (SOA) from FFI project 1277 Information and integration services in the information infrastructure. The ...
  • CWIX 2014 core enterprise services experimentation 

   Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank Trethan (2014-11-14)
   This report covers the experiments conducted by the participants in the Service-Oriented Architecture (SOA) Focus Area at CWIX 2014. FFI participated in a subset of these experiments, as a preparation for a larger ...
  • CWIX 2015 core experimentation 

   Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank Trethan; Brannsten, Marianne R. (2015-10-19)
   This report covers the experiments conducted by the participants in the Service Oriented Architecture (SOA) Focus Area at CWIX 2015 and gives a brief overview of the full set of SOArelated experimentation. The report has ...
  • CWIX 2016 core services experimentation 

   Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank Trethan; Lund, Ketil (2017-03-17)
   This report covers the experiments conducted by the participants in the Service Oriented Architecture (SOA) focus area at CWIX 2016. This report gives a brief overview of the full set of SOA-related experimentation at ...
  • Enterprise Service Bus - definisjon og bruksmåter 

   Lund, Ketil; Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank T. (2013-06-03)
   I denne rapporten diskuterer vi begrepet Enterprise Service Bus (ESB), og definerer det som en programvarearkitektur som muliggjør applikasjonsintegrasjon ved bruk av meldingsruting. Et typisk ESB-produkt har mange ulike ...
  • Forsvarets IKT – utvalgte anbefalinger 

   Flathagen, Joakim; Elstad, Ann-Kristin; Endregard, Monica; Farsund, Bodil Hvesser; Bentstuen, Ole Ingar; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Bloebaum, Trude H. (2023-03-30)
   Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er sentralt for å kunne understøtte Forsvarets operative evne. Det er også viktig at Forsvaret kontinuerlig utvikler organisasjonen, slik at teknologien til enhver tid ...
  • Informasjonsdeling i Forsvarets beslutningsprosesser –kritiske suksessfaktorer 

   Elstad, Ann-Kristin; Lund, Ketil; Bloebaum, Trude H.; Kristiansen, Stein (2022-12-12)
   Evnen til kommando og kontroll (K2) er grunnleggende for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver. Denne rapporten skal bidra til større forståelse for muligheter og hindre for effektiv K2, gjennom å undersøke ...
  • On caching in military networks 

   Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Lund, Ketil (2014-01-27)
   This report presents different approaches to caching, covering existing and suggested solutions for both civil systems and for use within NATO. The idea is to provide an overview of different approaches to caching in the ...
  • Quality aspects of Web services 

   Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Brannsten, Marianne R. (2012-12-14)
   This report is a compilation of published papers which cover aspects related to Web services quality. Quality-of-Service (QoS) is often said to deal with the properties of a system that address non-functional requirements. ...
  • Sluttrapport for FFI-prosjekt Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI 

   Rasmussen, Rolf; Bloebaum, Trude H.; Gjørven, Eli; Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell; Haakseth, Raymond; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Nordbotten, Nils Agne; Skjervold, Espen; Stolpe (2013-06-15)
   Dette dokumentet gir en oversikt over arbeidet som er gjort i FFI-prosjekt 1176 Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI. Rapporten er forsøkt holdt på et oversiktsnivå, dog slik at de enkelte temaene har ...
  • SMART: Situational awareness experiments with the Norwegian home guard using Android 

   Johnsen Frank Trethan; Brannsten, Marianne R.; Elstad, Ann-Kristin; Bloebaum, Trude H.; Mancini, Federico (2017-04-28)
   SMART – pervasive situational awareness at the individual soldier level – was a Concept Development and Experimentation (CD&E) project carried out during 2016. The concept being tested was the use of smart technology as ...
  • SOA pilot 2011 - service infrastructure 

   Lund, Ketil; Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Skjervold, Espen (2012-03-02)
   The SOA1 pilot was demonstrated for the Norwegian Defense at FFI in June 2011. Our goal was to give a practical demonstration of some of the benefits of using a service-oriented architecture. In the pilot, we included a ...
  • Teknologien Forsvaret trenger 

   Bakstad, Lorns Harald; Bloebaum, Trude H.; Brannsten, Marianne R.; Broen, Torgeir; Bråthen, Karsten; Diesen, Sverre; Gerhardsen, Wenche; Gilljam, Martin; Gulichsen, Steinar; Hansbø, Morten (2016-05-27)
   Hva teknologi betyr for Forsvaret. Da FFI ble etablert i 1946, var det i erkjennelse av at den teknologiske utviklingen var og ville være svært viktig for Forsvaret. FFI skulle bidra til moderniseringen av Forsvaret, ...
  • Towards NNEC - breaking the interaction barrier with collaboration services 

   Gjørven, Eli; Johnsen Frank Trethan; Fongen, Anders; Bloebaum, Trude H.; Reitan, Bård Karsten (2014-09-25)
   The Norwegian armed forces intend to reach NATO Network Enabled Capability (NNEC) maturity level 4 within 2030. The realization of NNEC is essential in developing the future tactical Command and Control (C2) systems for ...