Now showing items 1-2 of 2

  • Scenarioer for uønsket påvirkning i forbindelse med norske valg 

   Bjørgul, Lea; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sellevåg, Stig Rune (2022-06-17)
   Hensikten med denne rapporten er å utvikle, beskrive og drøfte mulige scenarioer for hvordan informasjonspåvirkning i sammenheng med norske valg kan foregå. Rapporten drøfter hvilke konsekvenser scenarioene kan ha og hvilket ...
  • Uønsket utenlandsk påvirkning? – kartlegging og analyse av stortingsvalget 2021 

   Sivertsen, Eskil Grendahl; Bjørgul, Lea; Lundberg, Håvard; Endestad, Ingvild; Bornakke, Tobias; Kristensen, Jakob Bæk; Christensen, Nicolai Meldgaard; Albrechtsen, Thomas (2022-01-26)
   Denne studien forsøker å kartlegge hvorvidt stortingsvalget 2021 ble utsatt for uønsket informasjonspåvirkning fra utenlandske aktører. Med «uønsket informasjonspåvirkning» menes her spredning av (des)informasjon og/eller ...