Now showing items 1-5 of 5

  • Development of material models for semi-brittle materials like tungsten carbide 

   Moxnes, John F.; Teland, Jan Arild; Skriudalen, Stian; Bergsrud, Svein Morten; Sundem-Eriksen, Lasse; Fykse, Haakon (2010)
   Tungsten carbide is a very special material that exhibits both brittle and ductile properties. While purely brittle and ductile materials in general are well understood, a theory for describing the properties of a hybrid ...
  • Helseplager i forbindelse med bruk av HK416 : vurdering av årsak og helserisiko 

   Strømseng, Arnljot; Voie, Øyvind Albert; Johnsen, Arnt; Bergsrud, Svein Morten; Parmer, Marthe Petrine; Røen, Bent T.; Ljønes, Marita; Johannessen, Tom C.; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å finne årsakene til de helseplager som er rapportert i forbindelse med bruk av automatrifle HK416, samt å vurdere helserisiko ...
  • Materialer for ballistisk beskyttelse 

   Skriudalen, Stian; Dullum, Ove; Bergsrud, Svein Morten; Wulvik, Erik (2009)
   Metaller har fra tidenes morgen vært brukt både som våpen og beskyttelse. Teknologi for bearbeiding ble tidlig utviklet, og råvarene var tilgjengelige. Metaller er de materialene, innenfor beskyttelsessammenheng, med ...
  • Måling av Carl Gustaf 84 mm rekylfri kanon : akselerasjon og trykk 

   Huseby, Morten; Bergsrud, Svein Morten; Fykse, Haakon (2008)
   Personell som betjener våpen vil bli utsatt for en trykkbølge fra kruttgassen som driver prosjektilet. Det nnes arbeider fra andre land som antyder at dette kan være skadelig for personell som avfyrer mange skudd med ...
  • Test av V50 for minerydderdrakter – revidert utgave 

   Huseby, Morten; Bergsrud, Svein Morten; Sundem-Eriksen, Lasse (2011-05-10)
   Forsvaret evaluerer for tiden nåværende og mulige nye minerydderdrakter. I den forbindelse har Ballistisk laboratorium ved FFI utført tester av om vestene oppfyller det spesifiserte beskyttelsesnivået. Beskyttelsesnivået ...