Now showing items 1-8 of 8

  • Arbeidsmetodikk i NbF implementeringsplan 

   Reitan, Bård K.; Bentstuen, Ole Ingar (2008)
   Formålet med prosjekt 1092 NbF1 Implementeringsplan har vært å lage et begrunnet forslag til hvilke typer norske militære enheter som bør kunne knyttes sammen i nettverk og hvordan. Dette dokumentet presenterer prosjektets ...
  • Definisjoner innen Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur - innspill til diskusjon 

   Bentstuen, Ole Ingar (2009)
   Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur (FKI) er et begrep som beskriver kommunikasjonsdelen av Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI). FFI mener at begrepsapparatet rundt FKI ikke er likt definert hos alle aktørene ...
  • Forsvarets IKT – utvalgte anbefalinger 

   Flathagen, Joakim; Elstad, Ann-Kristin; Endregard, Monica; Farsund, Bodil Hvesser; Bentstuen, Ole Ingar; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Bloebaum, Trude H. (2023-03-30)
   Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er sentralt for å kunne understøtte Forsvarets operative evne. Det er også viktig at Forsvaret kontinuerlig utvikler organisasjonen, slik at teknologien til enhver tid ...
  • Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre? 

   Voldhaug, Jan Erik; Hansen, Bjørn Jervell; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Rytir, Martin; Bentstuen, Ole Ingar (2021-11-11)
   Norge står overfor en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Forsvaret spiller en avgjørende rolle for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og det er avgjørende at Forsvaret moderniseres og videreutvikles ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...
  • Teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiv 

   Klepper, Karina Barnholt; Bentstuen, Ole Ingar; Bergh, Arild; Broen, Torgeir; Kveberg, Torbjørn; Lindgren, Petter Y.; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sjøvik, Øyvind; Svenes, Knut; Waage, Kristin; Windvik, Ronny (2023-05-09)
   Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å belyse teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av særskilt betydning for nasjonal sikkerhet. Dette skal bidra til utdypende ...
  • Traffic flow confidentiality in federated networks - Multi-topology routing and security options 

   Bentstuen, Ole Ingar; Carlén, Per (2014)
   Traffic Flow Confidentiality (TFC) aims to prevent analysis of traffic flows. According to the principles of Protected Core Networking (PCN), TFC should be provided as a service in the network and not implemented by the ...
  • Trender innen IKT – relatert til militærmakt 

   Bentstuen, Ole Ingar (2022-06-20)
   IKT blir stadig viktigere for å understøtte Forsvarets operasjoner, og utviklingen innen IKT fremover vil derfor også påvirke Forsvarets operasjoner. Det er derfor nødvendig å forstå fremtidig utvikling av IKT. Rapporten ...