Now showing items 1-3 of 3

  • Teknologien Forsvaret trenger 

   Bakstad, Lorns Harald; Bloebaum, Trude H.; Brannsten, Marianne R.; Broen, Torgeir; Bråthen, Karsten; Diesen, Sverre; Gerhardsen, Wenche; Gilljam, Martin; Gulichsen, Steinar; Hansbø, Morten (2016-05-27)
   Hva teknologi betyr for Forsvaret. Da FFI ble etablert i 1946, var det i erkjennelse av at den teknologiske utviklingen var og ville være svært viktig for Forsvaret. FFI skulle bidra til moderniseringen av Forsvaret, ...
  • UAV i operasjon "Iraqi Freedom" 

   Bakstad, Lorns Harald (2004)
   This report presents UAVs used in Operation "Iraqi Freedom" during the spring of 2003. More than 10 different UAVs took part in this operation together with many other airborne sensors. This conflict showed that the most ...
  • Ubemannet luftrom : teknologiinnspill til FS 07 

   Østbø, Morten; Bakstad, Lorns Harald (2006)
   Although human operators are an indispensable element in military aviation today, they are allready partly dispensable in many functions. Indeed humans are becoming the limiting factor for further improvements in aerial ...