Now showing items 1-2 of 2

  • Det grønne forsvaret? 

   Author::Voie, Øyvind; Author::Kirkhorn, Simen; Author::Aarønæs, Lars; Author::Utstøl, Simon; Author::Sparrevik, Magnus; Author::Hofoss, Espen (2019-11-13)
   DET ER PÅ TIDE Å TA NESTE STEG Bladet du nå holder i hendene skiller seg fra andre FFI-rapporter. Det er ikke sluttresultatet av ett bestemt forskningsprosjekt. Denne utgaven av VITEN er resultat av flere års forskning ...
  • Selekteres de riktige personene til dagens Forsvar? -beskrivelse av dagens seleksjonsordning til førstegangstjenesten 

   Author::Teien, Hilde Kristin; Author::Aandstad, Anders; Author::Gulliksrud, Kristine; Author::Kåsin, Jan Ivar; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Lereggen, Finn Arne; Author::Rones, Nina; Author::Sagen, Terje; Author::Gjein, Gaute; Author::Garang, Stein; Author::Thorsby, Grete; Author::Lang-Ree, Ole Christian; Author::Eriksen, Christoffer; Author::Voie, Øyvind (2019-09-09)
   I Norge har vi kjønnsnøytral verneplikt (allmenn verneplikt) som vil si at alle unge menn og kvinner må delta i seleksjonsprosessen til førstegangstjeneste. Førstegangstjenesten er en lovpålagt tjeneste hvor hensikten er ...