Now showing items 1-2 of 2

  • Base defence demonstration at Trident Juncture 2018 – TACT unmanned systems for base and force protection 

   Author::Mathiassen, Kim; Author::Hyndøy, Jens Inge; Author::Østevold, Einar; Author::Valaker, Sigmund; Author::Danielsen, Tone; Author::Baksaas, Magnus; Author::Olsen, Lars Erik; Author::Thoresen, Marius; Author::Ruud, Else-Line; Author::Selvåg, Jarle; Author::Sandrib, Jarle (2019-09-16)
   Trident Juncture 2018 (TRJE18) var en høyprofilert militærøvelse i Norge høsten 2018. Sammen med NATO Allied Command Transformation (ACT) arrangerte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en stor arena for demonstrasjoner ...
  • Konseptutvikling og operasjoner – sluttrapport 

   Author::Hennum, Alf Christian; Author::Nyhamar, Tore; Author::Beadle, Alexander William; Author::Danielsen, Tone; Author::Eggereide, Bård; Author::Fridheim, Håvard; Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Kjeksrud, Stian; Author::Malerud, Stein; Author::Reitan, Joachim; Author::Siedler, Ragnhild; Author::Valaker, Sigmund (2020-01-06)
   Denne sluttrapporten oppsummerer aktivitetene som omfattes av FFI-prosjekt 1342 Konseptutvikling og operasjoner (KONOPS). Ambisjonen i rapporten er å gi en så komplett liste av skriftlige produkter som det lar seg gjøre ...