Now showing items 1-2 of 2

  • Anonymous tokens – implementation and development 

   Author::Knutsen, Teodor Dahl; Author::Manum, Tallak; Author::Strand, Martin (2022-01-18)
   Anonymous tokens can be used to provide one-time authentication for a service without revealing one’s identity, and has been used as a CAPTCHA replacement and to provide additional anonymity in the Norwegian COVID-19 ...
  • Kryptografisk sikring av autonome og ubemannede enheter - eksisterende forskning 

   Author::Strand, Martin; Author::Wiik, Jan Henrik (2019-11)
   Stadig flere oppgaver skal løses med autonome og ubemannede enheter. Slike enheter kan utføre farlige oppdrag i både militær og sivil sektor uten å sette mennesker i fare, men samtidig gir det nye utfordringer for ...