Now showing items 1-1 of 1

    • High latitude optical satellite communications – cloud coverage in Norway 

      Author::Bråten, Lars Erling; Author::Rytir, Martin (2019-04-02)
      Sammendrag Trådløs satellittkommunikasjon har tradisjonelt benyttet modulerte radiobølger for overføring av informasjon til, fra og mellom satellitter. Optisk kommunikasjon benytter lignende prinsipper med elektromagnetiske ...