Now showing items 1-2 of 2

  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2017 

   Author::Utstøl, Simon; Author::Gohli, Jostein; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter Andre (2018-05-11)
   Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2020 

   Author::Kirkhorn, Simen; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter Andre (2021-04-30)
   Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...