Now showing items 1-2 of 2

  • Karakterisering av dynamitter detektert av hunder – årsrapport for 2017 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar; Author::Opstad, Aase Mari; Author::Røen, Bent Tore (2018-08-22)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeider med Statens vegvesen (SVV) om å bruke hunder for å detektere etterlatte eksplosiver på tidligere anleggsarbeider i tunneler og langs veger. Hundene benyttes som et HMS- ...
  • Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – årsrapport for 2017 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar; Author::Flesjø, Kristine; Author::Opstad, Aase Mari; Author::Røen, Bent Tore (2018-08-22)
   Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeider i et treårig prosjekt (2016–2018) om bruk av hunder for søk etter eksplosiver. Hundene benyttes som et risikoreduserende tiltak der det er fare ...