Now showing items 1-1 of 1

    • Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner 1990–2015 

      Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Lien, Guro; Author::Tollefsen, Andreas Forø (2017-07-06)
      Norge har vært en aktiv bidragsyter til internasjonale operasjoner helt siden 1947, men innsatsen endret karakter etter den kalde krigens slutt. Antall operasjoner vi deltok i økte, og bidragene vi sendte var mer offensive. ...