Now showing items 1-3 of 3

  • Teknologiske muligheter for Tolletaten – breddestudie 

   Author::Engøy, Thor; Author::Botnan, Jan Ivar; Author::Løkken, Kristin Hammarstrøm; Author::Frømyr, Tomas Roll; Author::Aronsen, Morten; Author::Stolpe, Audun; Author::Blix, Tom Arild; Author::Dyrdal Idar; Author::Aurdal, Lars (2017-10-27)
   Tolletaten har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppdrag om å gjennomføre en teknologisk mulighetsstudie som kan bidra til etatens strategi for utvikling av organisasjonen på kort, mellomlang og lang sikt. Denne ...
  • Teknologiske muligheter for Tolletaten – mønstergjenkjenning og maskinlæring 

   Author::Dyrdal Idar; Author::Aurdal, Lars; Author::Løkken, Kristin Hammarstrøm; Author::Engøy, Thor (2017-12-29)
   Tolletaten har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å gjennomføre en teknologisk mulighetsstudie som kan bidra til etatens strategi for utvikling av organisasjonen på kort, mellomlang og lang sikt. Våren ...
  • Teknologiske muligheter for Tolletaten – sensorteknologi og maskinlæring for automatisering av postmottak 

   Author::Løkken, Kristin Hammarstrøm; Author::Aurdal, Lars; Author::Dyrdal Idar; Author::Engøy, Thor (2017-12-29)
   Tolletaten har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppdrag om å gjennomføre en teknologisk mulighetsstudie som kan bidra til etatens strategi for utvikling av organisasjonen på kort, mellomlang og lang sikt. Våren ...