Now showing items 1-11 of 11

  • Eksplosivsøk med hund i 2018 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar (2019-09-10)
   Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har samarbeidet i et pilotprosjekt om å utvikle en tjeneste der hunder benyttes for å detektere eksplosivrester i anleggsbransjen. Hundene benyttes som et ...
  • Eksponering for skyterøyk i pansrede kjøretøy 

   Author::Johnsen, Ida Vaa; Author::Johnsen, Arnt; Author::Karsrud, Tove Engen (2017-11-30)
   Under skyteøvelser med panserkjøretøy blir personell utsatt for skyterøyk. For å avdekke hvilke konsentrasjoner det gjelder, ble det bestemt at det skulle utføres målinger. I samarbeid med Forsvaret valgte Forsvarets ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2017 

   Author::Utstøl, Simon; Author::Gohli, Jostein; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter Andre (2018-05-11)
   Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2018 

   Author::Utstøl, Simon; Author::Gohli, Jostein; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter (2019-03-06)
   Sammendrag Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2020 

   Author::Kirkhorn, Simen; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter Andre (2021-04-30)
   Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
  • Karakterisering av dynamitter detektert av hunder – årsrapport for 2017 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar; Author::Opstad, Aase Mari; Author::Røen, Bent Tore (2018-08-22)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeider med Statens vegvesen (SVV) om å bruke hunder for å detektere etterlatte eksplosiver på tidligere anleggsarbeider i tunneler og langs veger. Hundene benyttes som et HMS- ...
  • Miljøoppfølging etter bruk av hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet – prøvetaking 2017 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Johnsen, Arnt (2018-04-05)
   I Regionfelt Østlandet (RØ) benyttes hvitt fosfor i røykammunisjon til artilleri og bombekaster etter konsesjon gitt av miljømyndighetene. Hvitt fosfor er meget giftig, og Forsvarets bruk av hvitt fosfor i RØ blir fulgt ...
  • Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – årsrapport for 2016 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar (2017-12-15)
   Statens vegvesen utbedrer et stort antall veitunneler for å gjøre dem trafikksikre. Som et prøveprosjekt har Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) inngått en treårig avtale om å bruke og utvikle ...
  • Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – årsrapport for 2017 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar; Author::Flesjø, Kristine; Author::Opstad, Aase Mari; Author::Røen, Bent Tore (2018-08-22)
   Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeider i et treårig prosjekt (2016–2018) om bruk av hunder for søk etter eksplosiver. Hundene benyttes som et risikoreduserende tiltak der det er fare ...
  • Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – sluttrapport 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar; Author::Flesjø, Kristine (2019-09-11)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er det blitt utviklet en tjeneste der hunder detekterer eksplosivrester. Hundene benyttes som et HMS-tiltak for å redusere ...
  • Vurdering av følsomhet til dumpet ammunisjon som inneholder TNT 

   Author::Karsrud, Tove Engen (2019-02-21)
   I Norge er det dumpet store mengder ammunisjon og krigsetterlatenskaper. Mesteparten av dette stammer fra andre verdenskrig. Den dumpede ammunisjonen utgjør en samfunnsrisiko fordi mye av ammunisjonen blir funnet av ...