Now showing items 1-1 of 1

    • Radardeteksjon av UVA under interferens fra vindturbiner 

      Author::Johnsen, Terje; Author::Finden, Erlend; Author::Torvik, Børge (2018-12-14)
      Økt nasjonal vindkraftutbygging har ført til nye konsesjonssøknader der Forsvaret er en viktig høringsinstans. For Forsvaret er det derfor relevant med mer kunnskap om hvordan vindturbiner påvirker radarytelse. Denne ...