Now showing items 1-1 of 1

    • webSAF -an easy-to-use, web-based graphical user interface for controlling semi-automated forces 

      Author::Evensen, Per-Idar; Author::Selvaag, Kristian; Author::Hallén, Madeleine Josephine Selvig; Author::Bentsen, Dan Helge; Author::Stien, Håvard; Author::Holhjem, Helene Rødal (2019-09-16)
      Ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ser vi på komplekse problemstillinger relatert til krig-føring. Et av spørsmålene vi undersøker, er hvordan stridseffektiviteten i landoperasjoner kan økes. Som en del av dette ...