Now showing items 1-3 of 3

  • A Flexible and Dynamic Method for Efficient Group Communication in Mobile Military Networks 

   Author::Landmark, Lars; Author::Hauge, Mariann (2018-11-13)
   Group communication will be one of several important services that should be available in the networks for the tactical edge also in the near future. Group communication is used in situations when information is meant ...
  • Information Centric Networking - muligheter for mobile militære kommunikasjonsnettverk 

   Author::Landmark, Lars; Author::Hauge, Mariann; Author::Larsen, Erlend; Author::Kure, Øivind (2019-08-20)
   Militære operasjoner i framtiden vil trolig stille strengere krav til kommunikasjonsnettverkene. Det vil bli et sterkere behov for samhandling på tvers av ulike typer enheter i tillegg til utveksling og innhenting av data ...
  • Information-Centric Networking for mobile military networks 

   Author::Hauge, Mariann; Author::Landmark, Lars; Author::Kure, Øivind; Author::Johnsen Frank Trethan (2019-06-05)
   Summary Modern warfare requires an information infrastructure that facilitates extensive information sharing. It is challenging to build networks that can support this in an efficient manner, particularly for mobile ...