Now showing items 1-1 of 1

    • Den autonome framtid 

      Author::Bruvoll, Solveig; Author::Geilhufe, Marc; Author::Haavardsholm, Trym Vegard; Author::Moen, Jonas; Author::Pettersen, Andre; Author::Seehuus, Rikke Amilde; Author::Aarønæs, Lars; Author::Hofoss, Espen (2019-09-17)
      Framtiden er ubemannet. Autonom betyr uavhengig. Med autonome systemer mener vi maskiner som løser opp-gaver på egen hånd. Det investeres store summer i slik teknologi både sivilt og militært. Grensene for hva autonome ...