Now showing items 1-5 of 5

  • Eksplosivsøk med hund i 2018 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar (2019-09-10)
   Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har samarbeidet i et pilotprosjekt om å utvikle en tjeneste der hunder benyttes for å detektere eksplosivrester i anleggsbransjen. Hundene benyttes som et ...
  • Karakterisering av dynamitter detektert av hunder – årsrapport for 2017 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar; Author::Opstad, Aase Mari; Author::Røen, Bent Tore (2018-08-22)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeider med Statens vegvesen (SVV) om å bruke hunder for å detektere etterlatte eksplosiver på tidligere anleggsarbeider i tunneler og langs veger. Hundene benyttes som et HMS- ...
  • Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – årsrapport for 2016 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar (2017-12-15)
   Statens vegvesen utbedrer et stort antall veitunneler for å gjøre dem trafikksikre. Som et prøveprosjekt har Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) inngått en treårig avtale om å bruke og utvikle ...
  • Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – årsrapport for 2017 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar; Author::Flesjø, Kristine; Author::Opstad, Aase Mari; Author::Røen, Bent Tore (2018-08-22)
   Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeider i et treårig prosjekt (2016–2018) om bruk av hunder for søk etter eksplosiver. Hundene benyttes som et risikoreduserende tiltak der det er fare ...
  • Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – sluttrapport 

   Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Falsten, Vegar; Author::Flesjø, Kristine (2019-09-11)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er det blitt utviklet en tjeneste der hunder detekterer eksplosivrester. Hundene benyttes som et HMS-tiltak for å redusere ...