Now showing items 1-2 of 2

  • Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde 

   Author::Beadle, Alexander William; Author::Diesen, Sverre; Author::Nyhamar, Tore; Author::Bostad, Eline Knarrum (2019-07-05)
   Denne rapporten analyserer den fremtidige utviklingen i Norges globale omgivelser de neste 15–25 årene, og diskuterer mulige implikasjoner for Forsvaret og norsk forsvarsplanlegging. Dagens trusselbilde fremstår som mer ...
  • Regime crackdown in Syria (2011–2017) – unpacking violence against civilians 

   Author::Bostad, Eline Knarrum (2018-10-16)
   Denne rapporten har som mål å undersøke og forklare den utstrakte volden som det syriske regimet og dets allierte brukte fra begynnelsen av det syriske opprøret i 2011 fram til slutten av 2017. I rapporten benytter vi det ...