Now showing items 1-3 of 3

  • Romvær -betydning for Forsvaret 

   Author::Blix, Tom Arild (2019-06-17)
   Romvær er et begrep som av og til dukker opp i pressen, spesielt dersom det skaper problemer for samfunnet. Årsaken til romværet ligger på solen. Solen sender hele tiden en strøm av ladde partikler ut i verdensrommet. På ...
  • Sivil kystovervåking ifm Nasjonal Transportplan 2022-2033 

   Author::Blix, Tom Arild (2020-12-14)
   I månedsskiftet mars/april 2019 fikk Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag fra Kystverket å se på framtidig teknologi og systemer som kan ha betydning for den kommende Nasjonal transportplan (NTP) for perioden ...
  • Teknologiske muligheter for Tolletaten – breddestudie 

   Author::Engøy, Thor; Author::Botnan, Jan Ivar; Author::Løkken, Kristin Hammarstrøm; Author::Frømyr, Tomas Roll; Author::Aronsen, Morten; Author::Stolpe, Audun; Author::Blix, Tom Arild; Author::Dyrdal Idar; Author::Aurdal, Lars (2017-10-27)
   Tolletaten har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppdrag om å gjennomføre en teknologisk mulighetsstudie som kan bidra til etatens strategi for utvikling av organisasjonen på kort, mellomlang og lang sikt. Denne ...