Now showing items 1-2 of 2

  • Den autonome framtid 

   Author::Bruvoll, Solveig; Author::Geilhufe, Marc; Author::Haavardsholm, Trym Vegard; Author::Moen, Jonas; Author::Pettersen, Andre; Author::Seehuus, Rikke Amilde; Author::Aarønæs, Lars; Author::Hofoss, Espen (2019-09-17)
   Framtiden er ubemannet. Autonom betyr uavhengig. Med autonome systemer mener vi maskiner som løser opp-gaver på egen hånd. Det investeres store summer i slik teknologi både sivilt og militært. Grensene for hva autonome ...
  • Det grønne forsvaret? 

   Author::Voie, Øyvind; Author::Kirkhorn, Simen; Author::Aarønæs, Lars; Author::Utstøl, Simon; Author::Sparrevik, Magnus; Author::Hofoss, Espen (2019-11-13)
   DET ER PÅ TIDE Å TA NESTE STEG Bladet du nå holder i hendene skiller seg fra andre FFI-rapporter. Det er ikke sluttresultatet av ett bestemt forskningsprosjekt. Denne utgaven av VITEN er resultat av flere års forskning ...