Now showing items 1-2 of 2

  • A risk assessment of the Piql Preservation Services : future preservation - future risk 

   Agerup, Ulrikke; Nystuen, Kjell Olav; Bruvoll, Janita; Brattekås, Kjersti; Endregard, Monica (2016-06-24)
   This report is the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) deliverable in work package (WP) 1 “Mapping of technologies and regulations” of the project “Preservation: Immune and Authentic” (PreservIA), supported ...
  • Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak 

   Agerup, Ulrikke; Grunnan, Tonje; Heireng, Hege Schultz; Løkken, Kristin Hammarstrøm (2016-12-21)
   I denne studien vurderer FFI det moderne samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak. Dette går ut på å utrede tiltakene i og nytten ved beskyttelseskonseptet. Rapporten er utført på oppdrag fra Direktoratet for ...