Now showing items 1-3 of 3

  • Infrastruktur for tillitshåndtering i Windows 

   Windvik, Ronny; Hallingstad, Geir; Vetland, Stein Erik (2002)
   A PKI is viewed by many as a solution that satisfies the security requirements that need to be met by today’s computer systems. The main task of a PKI system is to facilitate the establishment of trust between PKI users ...
  • Sårbarheter i Internett 

   Thuv, Aasmund; Windvik, Ronny; Nystuen, Kjell Olav; Sivertsen, Tormod Kalberg (2007)
   I de siste °arene har Internett blitt et viktig kommunikasjonssystem for samfunnet, b°ade som et kommunikasjonsmedium og som en plattform for stadig mer avanserte tjenester. Internett har blitt en viktig integrert del ...
  • Teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiv 

   Klepper, Karina Barnholt; Bentstuen, Ole Ingar; Bergh, Arild; Broen, Torgeir; Kveberg, Torbjørn; Lindgren, Petter Y.; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sjøvik, Øyvind; Svenes, Knut; Waage, Kristin; Windvik, Ronny (2023-05-09)
   Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å belyse teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av særskilt betydning for nasjonal sikkerhet. Dette skal bidra til utdypende ...