Now showing items 1-2 of 2

  • Nordisk materiellsamarbeid : muligheter og utfordringer for norsk forsvarsindustri 

   Willassen, Einar; Ali, Shahzad (2010-02)
   Forsvarssjefene i de nordiske landene har gjentatte ganger pekt på utfordringene ved å opprett-holde en vedtatt struktur på sikt og understreket betydningen av nordisk samarbeid og de kostnadsbesparelser det kan medføre. ...
  • Næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser 

   Shahzadm, Ali; Skogstad, Arne K.; Skøelv, Åge; Warberg, Erik N.; Willassen, Einar (2007)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) gjennomført et oppdrag for å utarbeide grunnlagsmateriale til departementets utarbeidelse av en helhetlig strategi for de næringspolitiske ...