Now showing items 1-1 of 1

    • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2016 

      Utstøl, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2017-03-31)
      Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet ...