Now showing items 1-1 of 1

    • Oversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2016 

      Hammer, Anne-Lise; Eifring, Synnøve; Uhlen, Bjørg (2017-06-22)
      Rapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i 2016. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og ...