Now showing items 1-2 of 2

  • Oversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2016 

   Hammer, Anne-Lise; Eifring, Synnøve; Uhlen, Bjørg (2017-06-22)
   Rapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i 2016. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og ...
  • Oversikt over FFIs vitenskapelige publiseringer i 2018 

   Hammer, Anne-Lise; Uhlen, Bjørg; Musæus, Caroline (2019-06-18)
   Rapporten gir en oversikt over FFI-forskernes vitenskapelige publiseringer i fagtidsskrifter med fagfellevurdering og annen publisering med nivåinndeling. Oversikten er hentet ut fra den norske publiseringsbasen CRIStin, ...