Now showing items 1-2 of 2

  • Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret – resultater fra en spørreundersøkelse i 2022 

   Ubisch, Sverre; Strand, Kari Røren; Fasting, Kari (2023-05-31)
   Forsvaret gjennomførte vinteren 2022–2023 en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Det var den tredje undersøkelsen i sitt slag. Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort ...
  • Mobbing og seksuell trakassering ved FB, FD, FMA og FFI 

   Fasting, Kari; Ubisch, Sverre; Strand, Kari Røren; Hanson, Torbjørn (2023-01-06)
   I juni 2022 gjennomførte vi en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvarsdepartementet (FD) og de underliggende etatene Forsvarsbygg (FB), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsmateriell ...