Now showing items 1-3 of 3

  • An essay on strategic communication, information operations and public affairs 

   Thuv, Aasmund (2014-01-29)
   This report presents an essay written as a part of the Information Operations Postgraduate Certification (IOPGCERT) at Cranfield Defence and Security, Defence Academy – College of Management and Technology, Cranfield ...
  • Håndtering av IKT-sikkerhetshendelsene i Helse Sør-Øst og fylkesmannsembetene – en vurdering 

   Bruvoll, Janita A.; Thuv, Aasmund; Enemo, Geir (2020-06-03)
   I dag er de aller fleste samfunnsfunksjoner, virksomheter og individer i større eller mindre grad avhengig av digitale tjenester. Anvendelsen av IKT gir oss mulighet til å effektivisere prosesser og tjenester som brukes ...
  • Sårbarheter i Internett 

   Thuv, Aasmund; Windvik, Ronny; Nystuen, Kjell Olav; Sivertsen, Tormod Kalberg (2007)
   I de siste °arene har Internett blitt et viktig kommunikasjonssystem for samfunnet, b°ade som et kommunikasjonsmedium og som en plattform for stadig mer avanserte tjenester. Internett har blitt en viktig integrert del ...