Now showing items 1-5 of 5

  • Bistatiske radarmålinger av helikopter 

   Tansem, Ivar; Johnsen, Terje; Gundersen, Rune; Olsen, Karl Erik; Johnsrud, Steinar; Sørnes, Per K. (2002)
   A civilian helicopter was used for measurements with our bistatic CW radar. The flashes of the helicopter rotor blades as well as the helicopter body were detected. Detection of the helicopter body depended on the level ...
  • Digital multistatisk radar - overordnet maskinvarebeskrivelse 

   Tansem, Ivar; Gundersen, Rune; Bjordal, Halvor; Johnsen, Terje; Johnsrud, Steinar; Olsen, Karl Erik; Sørnes, Per K. (2002)
   This report gives a high level description of a radar demonstrator made for demonstrating bistatic radar. The demonstrator consists of one transmitter and one receiver unit. An overview of the hardware used in the ...
  • Digital multistatisk radar, sender og mottaker 

   Johnsrud, Steinar; Tansem, Ivar (2002)
   This report describes the receiver and the transmitter designed for verifying a multistatitic radar concept. The digital part of the receiver and the transmitter are based on FPGAs. The report also describes the software ...
  • Kartlegging av forurensning etter avfyring av NASAMS 

   Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Voie, Øyvind Albert; Sanden, Helge; Tansem, Ivar (2007)
   FFI har foretatt undersøkelser av i hvilken grad det blir liggende miljøfarlige rester på bakken etter avfyring av missiler fra NASAMS. Dette er gjort i forbindelse med gjennomføring av prosjekt 1007 ”Miljørisikovurdering ...
  • Multistatisk CW radar - konsept 

   Johnsen, Terje; Olsen, Karl Erik; Johnsrud, Steinar; Gundersen, Rune; Tansem, Ivar; Sørnes, Per K.; Bjordal, Halvor (2002)
   A technical concept study of digital multistatic radar has been executed in project 726. The concept is based on the use of a number of low cost lightweight transmitters and an advanced high-priced passive receiver unit. ...