Now showing items 1-4 of 4

  • Aristeia tourniquet – clinical evaluation and user survey 

   Tansø, Rita; Larsen, Gunnar Magnus (2020-03-26)
   The company Aristeia has designed a new type of tourniquet. FFI has developed a prototype of the tourniquet, and carried out a clinical test on 17 volunteers in the Norwegian Armed Forces. For comparison, the current ...
  • Er det forskjell i fysisk respons og restitusjon mellom kvinner og menn etter krevende militære feltøvelser? 

   Teien, Hilde K.; Tansø, Rita; Gulliksrud, Kristine; Martini, Svein; Valnes, Thomas A.; Raustøl, Marius; Aandstad, Anders; Vikmoen, Olav (2020-06-18)
   Krevende militære feltøvelser kjennetegnes av et høyt fysisk aktivitetsnivå, ofte kombinert med utilstrekkelig matinntak og søvn. Tidligere forskning har vist at slike øvelser fører til tap av både kroppsvekt, kroppsfett ...
  • Pilotstudie ernæring – test av alternative matprodukter i arktiske feltrasjoner 

   Tansø, Rita; Teien, Hilde Kristin; Glenna, Susanne; Stenberg, Pål Harald (2023-03-06)
   Flere studier har vist at krevende militære feltøvelser leder til et betydelig energiunderskudd hos soldatene. Soldater inntar daglig omtrent 3000 kcal, selv om energiforbruket kan komme opp i 6000 kcal og de har mer mat ...
  • Sex differences in the physiological response to a demanding military field exercise 

   Vikmoen, Olav; Teien, Hilde Kristin; Raustøl, Marius Løvic; Aandstad, Anders; Tansø, Rita; Gulliksrud, Kristine; Skare, Magnhild; Raastad, Truls (2020)
   Purpose To investigate sex differences in the effect of a military field exercise on physical performance, body composition, and blood biomarkers. Methods Measurements were done in 23 male and 12 female conscripts ...