Now showing items 1-8 of 8

  • Bestemmelse av utlekkingspotensialet i masser fra Haukberget I og II i Hjerkinn skyte- og øvingsfelt 

   Strømseng, Arnljot; Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Ljønes, Marita; Parmer, Marthe Petrine; John, Sunil; Lunder, Helene; Larsen, Anita; Myran, Anne (2008)
   Forsvarets forskningsinstitutt har fra Forsvarsbygg fått i oppdrag å gjennomføre en vurdering av utlekkingspotensialet av både tungmetaller og eksplosiver i jordmasser fra Haukberget I og II i forbindelse med gjennomføring ...
  • Forurensning fra ammunisjon i akvatisk miljø og på kystfort : innledende undersøkelser 

   Rossland, Helle Kristin; Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Parmer, Marthe Petrine; Larsen, Anita; Myran, Anne; Nordås, Silje V. (2010)
   Det er foretatt innledende undersøkelser av forurensning fra eksplosiver og tungmetaller på Forsvarets kystfort og ved ammunisjon i akvatisk miljø. Det er liten kunnskap om graden av forurensning på kystfortene. En slik ...
  • Forurensninger av eksplosiver i Forsvarets skyte- og øvingsfelt : forundersøkelse av ulike baner med vekt på prøvetakingsmetoder 

   Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Rossland, Helle Kristin; Larsen, Anita; Myran, Anne; Longva, Kjetil Sager (2008)
   Det er foretatt undersøkelser i skyte- og øvingsfelt for å få en grov oversikt over utbredelse og omfang av eksplosivrelaterte forbindelser i ulike typer baner. Prøvetakingsmetoder og forskjellig prøvetakingsutstyr har ...
  • Overvåkning av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg - 2008 

   Johnsen, Arnt; Larsen, Anita; Myran, Anne; Rossland, Helle Kristin; Parmer, Marthe Petrine; Strømseng, Arnljot; Longva, Kjetil Sager; Voie, Øyvind Albert (2009)
   FFI har fra Forsvarsbygg fått i oppdrag å foreta en overvåking av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg i årene 2006-2008. Denne rapporten oppsummer resultater fra overvåkningen i denne perioden. I 2005 ble det ...
  • Tiltak på eksplosivforurenset grunn : innledende studier på laboratoriet og i felt 

   Parmer, Marthe Petrine; Karsrud, Tove; Johnsen, Arnt; Rossland, Helle Kristin; Nordås, Silje V.; Larsen, Anita; Myran, Anne; Voie, Øyvind Albert (2010)
   To forskjellige tiltak for å redusere innholdet av eksplosiver i forurenset jord har blitt testet ut i felt. Metodene er kjemisk behandling ved kalking og biologisk nedbrytning ved kompostering. Undersøkelsene har vært ...
  • Undersøkelse av ammunisjonsrelatert forurensing i Hengsvann skyte- og øvingsfelt 

   Johnsen, Arnt Magne; Voie, Øyvind Albert; Strømseng, Arnljot; Rossland, Helle Kristin; Parmer, Marthe Petrine; Larsen, Anita; Myran, Anne (2011-04-11)
   Hengsvann skyte- og øvingsfelt har et areal på 34 km2 og ligger både i Kongsberg og Notodden kommune. Skytefeltet blir brukt hele året og er et mye brukt felt. I feltet benyttes det både håndvåpenammunisjon og ammunisjon ...
  • Undersøkelse av ammunisjonsrelatert forurensning i Halkavarre skyte- og øvingsfelt 

   Johnsen, Arnt Magne; Rossland, Helle Kristin; Voie, Øyvind Albert; Myran, Anne; Larsen, Anita; Parmer, Marthe Petrine (2012-05-08)
   Det ble i 2008 og 2009 foretatt kartlegging av ammunisjonsrelatert forurensning i sediment, vann og fisk i tre utvalgte innsjøer i Halkavarre skyte- og øvingsfelt. Det ble gjort undersøkelser i Store Russevatn, Nedre ...
  • Undersøkelse av gass- og metallkonsentrasjoner rundt skytter ved skyting med håndvåpen 

   Ljønes, Marita; Johnsen, Arnt; Voie, Øyvind Albert; Myran, Anne; Larsen, Anita (2014-08-27)
   I forbindelse med at det har vært rapportert om soldater som har følt ubehag og fått metallfeber med influensalignende symptomer etter skyting med HK416, er det foretatt en rekke målinger under skyteøvelser med forskjellige ...